Gerrits Tuinmeubelen organiseert prijsvragen, wedstrijden en spellen (hierna te noemen: “acties”) waarbij prijzen gewonnen kunnen worden. Naast algemene actievoorwaarden zijn er specifieke spelvoorwaarden van toepassing. Door deel te nemen aan acties aanvaardt de deelnemer de algemene actievoorwaarden en specifieke spelvoorwaarden.

Actievoorwaarden:

 • Om deel te kunnen nemen is het verplicht om in de periode van 1 maart 2019 tot 1 maart 2020 tenminste één order te hebben geplaatst bij Gerrits Tuinmeubelen;
 • Bewaar de aankoopbon. De aankoopbon is noodzakelijk voor verificatie. Zonder aankoopbon kunnen wij het bedrag helaas niet niet terugstorten;
 • Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn, of een verklaring te hebben verkregen van een ouder/voogd;
 • De ingezonden foto’s worden gebruikt voor commerciële doeleinden;
 • Medewerkers van Gerrits Tuinmeubelen zijn uitgesloten van deelname;
 • De winnaar zal bekend worden gemaakt op zowel Facebook als Instagram;
 • De winnaar kan uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking aanspraak maken op de prijs. Na twee maanden vervalt het recht op de prijs.
 • Gerrits Tuinmeubelen behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren als Gerrits Tuinmeubelen van mening is dat de deelnemer(s) op frauduleuze of oneerlijke wijze invloed uitoefent op het verloop van de acties;
 • Gerrits Tuinmeubelen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit deelname aan de acties;
 • Gerrits Tuinmeubelen behoudt zich het recht voor om spelvoorwaarden en algemene actievoorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van reden. Gerrits Tuinmeubelen verwerkt gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens;
 • De winnaar van de prijs zal medewerking verlenen aan promotionele activiteiten zolang dit in redelijkheid van hen verwacht mag worden. Voor de verleende medewerking zal geen financiële vergoeding betaald worden;
 • Indien een van de bepaling niet rechtsgeldig is tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan;
 • Er kan niet worden gecorrespondeerd over de uitslag en toekenning van de prijs;
 • Prijzen worden eenmalig uitgekeerd;
 • Prijzen en restwaarde zijn niet inwisselbaar voor geld.

Waar moet de sfeerfoto aan voldoen?

 • De sfeerfoto moet (een) product(en) van Gerrits Tuinmeubelen bevatten. Voldoet de sfeerfoto hier niet aan, dan wordt deze uitgesloten van de actie;
 • De sfeerfoto moet gedeeld worden op Instagram of Facebook met vermelding van @gerritstuinmeubelen én #mijnnieuwetuinset of moet gemaild worden naar winactie@gerritstuinmeubelen.nl
 • Alle ingezonden foto’s worden op onze website geplaatst;
 • Stuur één sfeerfoto van uw tuinmeubel(en). Meerdere foto’s of collages met meerdere foto’s worden uitgesloten van de actie;
 • Stuur geen foto’s van losse producten en/of in verpakking, deze worden niet gezien als geschikte foto en worden uitgesloten van de actie.

De winnaar zal op 2 maart 2020 bekend gemaakt worden